Westbays eget band för hjulsurrning på släp. 3 meters band. 2000 kg i brottstyrka.