Privacy policy Senast uppdaterad 2021-05-10

Nedan villkor avser den sekretesspolicy och de villkor som är framtagna för westbay.se och som drivs av Westbay Solutions AB (Org.nr: 556798-5485) (nedan kallat ”Westbay”).

När du besöker westbay.se samlar vi in information om alla besök på vår webbplats. Vi använder denna information för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de individuella elementen på Westbay.se samt för att understödja vår marknadsföring.

Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar denna information, vad vi gör med den, vem som har tillgång till den och hur du kan kontakta oss gällande vår cookie- och sekretesspolicy.

Insamlandet av information på westbay.se sker inom ramarna för den befintliga lagstiftningen. Om personuppgifter behandlas av westbay.se, sker det i enlighet med personuppgiftslagen.

I detta sammanhang använder vi olika analysverktyg som t.ex. Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om användningen av westbay.se och till att göra din upplevelse ännu bättre.

Westbay.se samlar in information om användare och deras besök på två sätt:
- Genom att använda cookies
- Genom att användarna själva tillhandahåller information (t.ex. vid köp av tillbehör eller begäran att bli kontaktad)

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

 • Personuppgifter som du lämnar till oss

  När du genomför ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, använder vår sajt, våra sociala medier eller kontaktar oss, kommer du att lämna personuppgifter till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer eller e-postadress.

 • Personuppgifter som vi samlar in från dig

  När du genomför ett köp hos westbay.se, när du kontaktar oss och när du använder vår sajt, kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Sådan information är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor (så som geografisk plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor och sociala nätverk du besöker hos oss, dina intressen samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter), sök- och köphistorik, vilka varor du besökt eller lagt i varukorgen i vår nätbutik samt betalsätt.

 • För kundservice och administration av kundförhållande

  Vi behandlar namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och köphistorik från din kontakt med oss i syfte att ge dig god kundservice och för att administrera vårt kundförhållande med dig. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, alternativt vårt berättigade intresse att tillhandahålla god service i det fall du inte är kund hos oss. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera våra produkter till dig eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 • För marknadsföring

  Vi behandlar namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din köphistorik och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden till dig via e-post, sms eller post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos Westbay eller i samband med ditt köp. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt.

 • För automatiserat beslutsfattande eller profilering

  För att kunna utveckla våra produkter, tjänster och erbjudanden till dig kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter om dig. Sådana uppgifter är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor, sök- och köphistorik, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg, betalsätt samt din övriga aktivitet på våra sidor, sociala nätverk och vår sajt. Baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende (s.k. profilering) ger vi dig sedan automatiskt anpassad information i form av annonser och erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som intressanta och relevanta för dig. Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med ditt köp av produkter ur vårt sortiment. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt.

 • För statistik

  Vi behandlar ditt ordernummer och andra referensnummer i syfte att göra statistiska sammanställningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att föra statistik och därigenom utveckla vår verksamhet. I statistiska sammanställningar använder vi aldrig kundernas namn.

 • För hantering av reklamationer, returer m.m.

  Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Westbay för bokföringsändamål. Vi behandlar uppgifter om köpet, namn, adress, mobil- och telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

 • För bokföring

  Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Westbay för bokföringsändamål. Vi behandlar uppgifter om köpet, namn, adress, mobil- och telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

 • Med vem delar vi personuppgifterna?

  Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av våra leverantörer och underleverantörer. Westbay kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part som t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av nyhetsbrev eller underleverantörer som kopplas in vid reklamationshantering. Om du gör ett köp på kredit kommer dina uppgifter behandlas av ditt kreditinstitut eller vår partner för kreditgivning. Samtliga dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Alla samarbetspartner och plattformar som vi använder, har rutiner som följer GDPR-lagstiftning.

 • Hur länge sparar vi dina uppgifter

  Vi sparar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagkrav som åligger oss, t ex med hänsyn till bokföringslagen och andra regler om preskription.

 • Användning av personlig information

  Känslig personlig information yppas aldrig för tredje part såvida du inte uttryckligen samtyckt, och vi samlar aldrig in personlig information såvida inte du själv har angett denna information när du gjort en beställning, deltagit i en enkät eller liknande. Information samlas in om namn, adresser, postnummer, och mejladresser.

  Personlig information används för att implementera den tjänst för vilken informationen samlas in. Informationen används också för att lära känna dig och andra användare av webbplatsen bättre. Denna användning kan inkludera studier och analyser i syfte att förbättra och effektivisera vår och våra leverantörers marknadsföring, våra produkter, tjänster och tekniker samt för att visa innehåll som är anpassat efter dina intressen.

 • Kontakt rörande persondata

  Om du vill få tillgång till den information vi har om dig, är du välkommen att kontakta oss på: hej@westbay.se. Om felaktiga data har registrerats eller om du har några andra invändningar, kan du ta kontakt på samma sätt. Du har rätt att få se vilken information om dig som är registrerad, och du kan invända mot registreringen enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

 • Skydd av persondata

  Lagstiftningen kräver att din personliga information ska förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar din personliga information på servrar med höga säkerhetsnivåer som är placerade i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra huruvida användarinformationen hanteras på ett säkert sätt, alltid med strikt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga parter får åtkomst till information när data skickas och lagras på elektronisk väg. Därmed skickar du din personliga information på egen risk.

  Personlig information raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör. När det gäller köp-, order-, och användarhistorik, kommer vi att radera den 5 år efter transaktionsdatum.
  Internets snabba utveckling innebär att det ibland kan bli nödvändigt att ändra vår behandling av persondata. Därmed förbehåller vi oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personaldata. Om vi gör detta, kommer vi självklart att korrigera datumet för "senast uppdaterad" nertill på webbsidan. Vid omfattande ändringar kommer vi att meddela dig med ett synligt meddelande på våra webbplatser.

  Du har rätt att klaga på behandling av information och data som rör dig. Klagomål skickas till Datainspektionen.