Villkor och Garanti Uppdaterad: 2024-03-18

Vi ger dig som kund 1 års garanti på nya släpvagnar från oss. Garantitiden gäller från och med leveransdagen. Garantin gäller för material- eller konstruktionsfel på chassi. För tillbehör eller monterad utrustning gäller 1 års garanti eller annan ursprunglig garanti från tredje part, såsom elvinsch eller audio-video-utrustning.

För fordon och andra lätta lastbilar så regleras detta separat och enligt tillverkarens villkor. 

Garantivillkor

  • Garantin gäller inte vid överlastning av släpvagnen.
  • Garantin gäller inte vid vårdslös hantering av släpvagnen.
  • Garantin gäller inte vid dålig skötsel och bristande underhåll av släpvagnen.
  • Garantin gäller inte om släpvagnen modifierats av annan än av oss auktoriserad verkstad eller person.
  • Garantin gäller inte om reservdelar använts som vi inte godkänt.
  • Garantin gäller inte slitdelar såsom bromsar, däck, hjullager etc.
  • Garantin gäller inte om släpvagnen använts med annat fordon än personbil.
  • Garantin gäller inte för normal förslitning, åtgång av förbrukningsmaterial eller vid yttre påverkan av saltskador.

Allmänna villkor företag

Allmänna villkor privatkund