Toolbox för ackrediterade mät- och konsulttjänster!

Berätta lite om Ackrediterad Miljöprovning och er verksamhet:
AMP är ett företag som tillhandahåller ackrediterade mät samt konsulttjänster inom miljöområdet. Den huvudsakliga sysselsättningen är att utföra mätningar för kontroll av lag- och villkorsefterlevnad. Detta gör vi genom mätningar med olika typer av utrustning beroende på vilka utsläppsparametrar vi letar efter. Ett urval av parametrar vi kontrollerar är Kvicksilver, Svavel, Metaller, Kolväte, Dioxiner och Kväveoxider. Våra kunder består av alla möjliga typer av verksamhet, tex livsmedelsproduktion, kraftvärmeverk, stålindustri och krematorier. 
 
Vad har ni för släpvagnar från Westbay och hur använder ni dessa?
Vi har en specialbyggd toolbox som agerar som mobilt laboratorium. Detta släp packar vi med instrumentering och utrustning som kan tänkas behövas för att utföra fältarbetet. 

Släpets flexibilitet tillåter att vi ofta kan parkera i trängre utrymmen. En intressant faktor för oss är att släpvagnen är kompakt och lätt då företaget har en vagnpark bestående av elbilar. Detta ger oss en längre räckvidd utan att behöva stanna för att ladda batteriet. 
 
Varför valde ni Westbay som leverantör?
I fält använder vi släpvagnar där vår instrumentering är fast monterad i instrumentrack. Historiskt har vi endast nyttjat stora, tunga släp där vi fått kompromissa med aerodynamik och lastvikt. Detta föranledde till att vi letade efter en ny lösning varav vi fann Westbays Toolbox. 

Denna lösning ger oss ett mer kompakt släp med låg tjänstevikt, dessutom möjliggör dubbelgolvet i släpet att vi inte behöver kompromissa med lastutrymmen. Westbay kunde dessutom specialanpassa släpet efter våra behov, vilket dess personal gjorde med stor lyhördhet och intresse redan från första stund. 

BYGG DITT SLÄP 0490-300 90

RELATERADE ARTIKLAR