Toolbox Arbetsvagn

Flakvagn med skåpspåbyggnad i sandwich. Tre luckor och underliggande förvaring.

Läs mer

Smidig vagn för service och underhåll. 

Vår skåpvagn Toolbox är den perfekta arbetskamraten och gör det möjligt att ersätta den dyra transportbussen med en mer flexibel dragbil. I vår Toolbox får du plats med alla dina verktyg och maskiner, men även det material du kan behöva på arbetsplatsen tack vare det underliggande lastutrymmet. Som tillbehör finns komplett inredning som byggs efter önskemål. Det finns även ett praktiskt elpaket med inner- och ytterbelysning samt elcentral, jordfelsbrytare och uttag. Kompressor med trycklyft eller kap- och gersåg är exempel på andra installationer vi är vana vid. Vagnen har som standard en låsbar skåpsbyggnation med tre stycken lastluckor. Under skåpets golv finns ett bibehållet lastutrymme och som standard ingår ett takräcke för att lasta längre gods som exempelvis stegar och reglar. Flera stora företag såsom NCC, Hydroscand och Mockfjärds har valt att gå över till en Toolbox. Du hittar ett antal möjliga tillval under "Bygg Ditt Släp" men du kan där också fylla i särskilda önskemål på anpassningar. 

Highlights
  • Kvalitetskomponenter från Knott
  • LED-belysning med dynamisk blinkers
  • Sandwichskåp med innerhöjd 1000 mm
  • Gasdämpade luckor med täta gångjärn
  • Underliggande förvaringsutrymme
  • Takräcke