VZBV2 Amphibious trailer - For extreme terrains

Read more

Our most advanced trailer solution. Built to withstand the toughest of terrains and a wide array of towing vehicles. Designed for both tracked armored vehicles and heavier wheeled vehicles. Amphibious with full load and fully towable in deep snow and rough terrain. Compatible for helicopter lifting and equipped with our patented suspension and ski solution.

Kravspecifikationens 197 punkter

Sommaren 2015 publicerades förfrågningsunderlaget för det som skulle komma att bli det mest tekniskt krävande uppdraget för oss hittills. Alla sorters dragfordon från terrängbilar till bandvagnar behövde ett släp med kapacitet att klara flera sorters klimat och terrängutmaningar. Kravspecifikationens 197 punkter skulle till fullo vara uppfyllda och den leverantör som presenterade lägsta pris skulle få uppdraget. Efter lång väntan blev vi tilldelade kontraktet under 2016 och utvecklingsarbetet började.

Utöver specfika mått på lastutrymme, kopplingshöjd, markfrigång och spårvidd behövde vagnen också bära 1500 kg last. Till detta lades sedan alla krav för framkomlighet i terräng. Bland annat ska vagnen klara flytande simning bakom bandvagn genom ett vattendrag med maxlast, klättra över ett vertikalt hinder på 600 mm, ta sig över ett öppet gravparti på 1500 mm och följa med i snötäckt terräng på skidor. Vidare krav på full funktion i flera olika klimatzoner från kallaste svenska vinter till varmt ökenklimat. Detta är bara en delmängd av den kapacitet vår lösning skulle klara av. Testerna av första prototyp påbörjades under hösten 2016 och avslutades hösten 2018.

Boogiupphängning och dragstänger

Försvarsmaktens nyinköpta bandvagn 410 med bas i BAE Systems Hägglunds modell BvS10 visade sig vara ett mycket potent dragfordon med enorm framkomlighet och dragkraft. Som chaufför i ett sådant fordon är det mycket svårt att känna släpvagnen baktill. Släpet får gott finna sig i att följa med över stock och sten. Detta satte extra hårda krav på vår konstruktion av chassi, boogiupphängning och dragstänger. Grundkonstruktionen på vår släpvagn är fyra individuellt fjädrande hjul upphängda i pendlande boogi. Innanför hjulen sitter sedan två skidor som ska ta över från hjulen när hjulen inte bär längre. Exempelvis i snö eller myrmark. Men skidorna behöver även finns som stöd vid stenig terräng vilket ställde höga krav på materialval och konstruktion. Hela chassikonstruktionen är nu patenterad.

Stolt samarbete

Slutprodukten som kom ut från utvecklingsarbetet och började levereras 2019 är något vi är mycket stolta över. Vagnen har en enorm styrka och slittålighet samt en terrängförmåga som vida överstiger det vi sett inom branschen tidigare. Utveckling av släpet, som skett tillsammans med FMV, har gett oss många nya uppdrag både i Sverige men även utomlands.

Looking for a customized solution?

Please contact a Defense & Government sales specialist today.